Beinvloeden van je gitaargeluid

Met toonregeling dien je niet te extreem om te gaan wanneer jij je gitaargeluid probeert te creëren. Klinkt het goed, dan zal het goed zijn. Bij te extreem gebruik van een bepaalde frequentiegebied dat wordt versterkt zal je algauw aanlopen tegen het feit dat je het gebruikte kanaal van je mengtafel zal doen oversturen.

Toonregeling

In het geval je gebruik maakt van de toonregeling van je gitaarversterker dan dien je hiermee gematigd om te gaan. Maar dit geldt niet alleen voor je gitaarversterker. Hetzelfde geldt in het geval je gebruik maakt van randapparatuur zoals gitaarprocessoren, effectpedalen en voorversterkers.

Als je samenwerkt met bijvoorbeeld een geluidstechnicus die het verdere gitaarsignaal voor je gaat bewerken dan heb je verschillende mogelijkheden.

Je kunt een bepaalde instelling van je gitaar met hem overkomen. Maar je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld zowel de potmeters van je volume als dat van je EQ volledig open te draaien zodat de geluidstechnicus exact weet waar hij of zij mee aan de slag moet. Doe je deze afstemming niet dan kan er een verkeerde sound ontstaan.

Het te slordig omgaan met toonregeling zal ten koste gaan van de dynamiek van het geluid wat uiteindelijk zal leiden tot oversturing.

Dynamiek

De klank van een elektrische gitaar beschikt over een groot dynamisch verloop waardoor meer inzet van compressie is gewenst. Dit in tegenstelling tot gitaargeluiden die vervormt zijn waardoor er minder compressie nodig is in dat geval.

De gebruikte elektronica is hier verantwoordelijk voor. De elektronica zorgt er namelijk standaard voor dat bij vervorming van het geluid er compressie wordt toegepast.

Bijgeluiden

Een probleem wat kan opkomen bij het gebruik van gitaarversterkers is dat er bijgeluiden kunnen ontstaan. Daarom dien je als gitarist over de kunst te beschikken deze bijgeluiden tot een minimum te beperken.

Wat hieraan kan bijdragen om deze nadelige effecten te elimineren is onder andere je manier van spelen. Je kunt dan denken aan een “net” gitaarspel en indien mogelijk dat de snaren worden afgedempt. Een andere manier om hieraan een positieve bijdrage te leveren is dat je met de volumeknop aan de slag gaat.

Daarnaast kan je ook gebruik maken van randapparatuur. Je kunt dan denken aan een noise gate/expander dat voorzien is van functies zoals attack, hold, release en threshold.

Expander

Wil je graag beschikken over een sound waarvan het uitsterven van noten die lang worden aangehouden natuurlijker klinkt dan is het gebruik van een expander een oplossing.

De keuze voor de expander kan zich voordoen wanneer je gebruik maakt van randapparatuur waarin meerdere functies zijn ondergebracht. De gate-instelling zal in dit geval vaak voorzien zijn van een automatisch instelling waarbij alleen de release-tijd en threshold zijn in te stellen. Neem je genoegen met minder kwaliteit dan is de noise-gate uiteraard een goed alternatief.

Natuurlijk dien je de instellingen op een juiste wijze te gebruiken. Bij een verkeerde afstelling kan het sustained geluid van je gitaar bijvoorbeeld te vroeg worden beëindigd wat dan ook weer de bedoeling niet is.

Een instelling in de juiste richting is dat je kiest voor een snelle attack en dat de threshold zodanig wordt ingezet dat dat er alleen geluid uit je gitaar komt op het moment dat je gaat spelen. Met de hold-functie heb je de mogelijkheid de instelling zodanig te regelen dat er geen abrupte einde bij je gitaarsignaal waarneembaar is.

DI-box en microfoon

Je kunt soms voor de keus komen te staan om bij een opname te kiezen voor een opname met microfoon of een opname te maken middels het gebruik van een DI-box en dan met of zonder een pre-amp en een speakersimulator. Om een goede keus te maken is het handig te weten wat de ene methode je aan extra’s beidt ten op zichtte van de andere methode en omgekeerd.

Geluidsvoorkeur. Als het om het geluid gaat dan biedt een opname met een microfoon een duidelijk signaal waarbij een alternatief geluid ook mogelijk is. Bij het gebruik van een DI-box heb je iets minder de mogelijkheid om gebruik te maken van een alternatief geluid. Dit is wel mogelijk, maar dan door gebruik te maken van bijvoorbeeld filters.

Cleane klank. Zowel de opname met de microfoon als met de DI-box bieden een cleane klank.

Vervormd geluid. De opname middels de microfoon kan zorg dragen voor een goed vervormd geluid terwijl bij gebruik van de DI-box dit in mindere mate aanwezig is. Soms kan het vervormd geluid ook als niet natuurlijk overkomen.

Gevarieerd geluid. Heb je graag de beschikking over de mogelijkheid om het geluid gevarieerd op te willen nemen. Dus door middel van verschillende posities dan kun je hiermee goed uit de voeten met opname middels de microfoon. Bij gebruik middels de DI-box heb je in mindere mate hierover de beschikking. Eventueel zou je dit wel deels kunnen oplossen door gebruik te maken van filters.

Faseprobleem. Wil je van faseprobleem af dan dien je meer de voorkeur te geven aan een DI-box opstelling. Hier zijn er nauwelijks faseproblemen aanwezig. In tegenstelling tot microfoonopnamen waar dit bijna altijd aanwezig is.

Akoestiek. Wil je goed gebruik kunnen maken van de akoestiek van de omgeving dan dient de voorkeur uit te gaan naar een opnameopstelling middels de microfoon. Aan de ander kant dien je er wel rekening mee te houden dat soms de invloeden van de ruimte juist voor een nadelig effect kunnen zorgen. Bij gebruik van een DI-box heeft de omgeving geen invloed op je opname. Dus is de keus in geval je de akoestiek wilt meenemen in je geluid een DI-box geen goede oplossing.

Versterker. Bij een opname middels de microfoon is de relatie versterker en microfoon van zeer groot belang. Bij de DI-box is dit niet van toepassing. Wil je niet al teveel bezig zijn met het regelen van je microfoonposities dan is de DI-box een betere keuze.

Feedback. Wanneer je gebruik maakt van een microfoon krijg je een optimale feedback omtrent de sound die je aan het registeren bent. Bij de DI-box niet, tenzij je gebruik maakt van monitorspeakers.

Homestudio. Heb je een homestudio dan is het gebruik van microfoons voor opnamen minder praktisch. Een betere keuze in dit geval is gebruik te maken van de DI-box in je homestudio.

Om de je gitaargeluid te beïnvloeden staan je als gitarist diverse methoden ter beschikking. Zo kun je aan de slag met toonregeling, maar ook dien je niet t e vergeten dat je nog opties hebt in de vorm van de microfoon en de DI-box.

Leave a Comment