De audio compressor en dynamiek

Soms kom je in de situatie te verkeren dat de dynamiek van je muziek moeilijk in toom te houden is. Dit zal vaak het geval zijn indien je bezig bent met je totale mix maar ook kan de situatie zich voordoen dat je specifiek met bijvoorbeeld de vocalen of een basgitaar bezig bent.

Voor dit soort gevallen is het handig als je de beschikking zou kunnen hebben over een audio compressor dat automatisch de attack/release gedeelte voor zich neemt. De techniek dat hierachter staat maakt gebruik van een gemiddeld signaalniveau. Dit wordt ook wel de Root Mean Square ofwel RMS genoemd.

Het voordeel hiervan is dat de compressor zodanig zijn bewerkingen kan uitvoeren dat dit toch nog muzikaal bruikbaar blijft. Desondanks dien je de gehele afstelling niet alleen aan de compressor over te laten. Zorg er ook voor dat het menselijke gehoor hier ook voldoende inbreng heeft.

Basgitaar en audio compressor

Een ander belangrijk punt waar je rekening mee dient te houden als je gebruik maakt van een compressor is wanneer je het geluid van een basgitaar wilt bewerken.

In dit geval dien je er rekening mee te houden dat het geluid zich binnen de compressor volledig dien te ontpoppen. We praten dan over het doorlopen van de envelope van het geluid van de basgitaar.

Omdat het geluid van de basgitaar voornamelijk lagere frequenties bevat zal er ook sprake zijn van een langere golflengte. Dit heeft weer het gevolg dat er sprake is van een grote envelope dat nodig is om het geluid geheel tot zijn recht te brengen. Wanneer dit eenmaal is geschiedt dan dient de compressor zijn werking doen.

Indien je dus werkt met waarden die zodanig zijn ingesteld dat de attack en release het signaal direct onderhanden nemen waardoor deze geen tijd heeft om zich te ontwikkelen dan komt dit het geluid niet ten goede. In dit geval ontstaat er een vervorming dat duidelijk waar te nemen is.

Door nu gebruik te maken van een hold-functie bereik je het effect dat de intrede van de release niet direct plaatsvindt. De envelope van je geluid, in dit geval van de basgitaar, heeft dan voldoende tijd om zich te ontwikkelen met als groot voordeel dat de gevreesde vervorming niet naar voren zal treden.

Een ideale waarde wat meestal in de praktijk werkt om deze vervorming tegen te gaan is een waarde voor de hold time van ongeveer 50 millesec. Hierdoor ben je in staat met de audio compressor om frequenties die ongeveer tot de 20Hz lopen op een tevreden manier te bewerken.

Kwaliteit audio compressor

Bij het gebruik van een compressor dien je alert te blijven op de kwaliteit van het apparaat zelf. Van belang is dat indien je een bepaalde waarde instelt voor je attack en release het effect hiervan ook duidelijk hoorbaar dient te zijn en dan wel zodanig dat er sprake blijft van een muzikaal geheel.

Natuurlijk gaat het niet alleen om de kwaliteit dat hier voor verantwoordelijk is. Wat ook zorg kan dragen en wat in principe voor de hand ligt is dat je de audio compressor verkeerd instelt.

Los hiervan kan het VCA circuit en minder instelmogelijkheden ervoor zorgen dat je te maken krijgt met allerlei storingen die niet in het geheel thuishoren.

Buizencompressor

Daarentegen ben je met een buizencompressor vaak beter uit de voeten. De buizencompressor maakt gebruik van een versterkingscircuit dat niet-lineair van aard is waardoor deze van nature niet te extreem reageert op binnenkomende signalen. In die zin dus dat er negatieve effecten bij ontstaan.

Het voordeel hiervan is dat het geheel zijn muzikale basis behoudt ondanks het feit dat je af en toe misschien wat te enthousiast met de instellingen omgaat.

Soft-knee instelling

Wanneer je compressie wilt toepassen dat niet abrupt reageert, dan heb je daar ook een speciale instelling voor. In dit geval kun je gebruik maken van een soft-knee instelling.

De soft-knee zorgt ervoor dat de compressie niet direct in werking treedt. De compressie begint in dit geval dan al onder de threshold. In vaktermen staat dit ook wel bekend als de overeasy-compressie.

Hard-knee instelling

Wil je wat creatief aan de slag met percussieve geluiden dat dien je te kiezen voor een hard-knee instelling.

In dit geval treedt de compressie in werking op het moment dat het signaal boven de drempelwaarde uitkomt. Het gevolg is dat de compressie niet geleidelijk in werking treedt maar vrij plotseling waardoor het soms niet echt muzikaal kan klinken. Aan de andere kant komt deze eigenschap juist wel ten goede aan de percussieve klanken.

Het is soms ook mogelijk afhankelijk van je compressor dat je deze respons waarden, de soft- en de hard-knee, handmatig kunt instellen naast de automatische instellingen. Bij een automatische instelling krijg je bijvoorbeeld dus dat de respons van een soft-knee automatisch overgaat in een hard-knee wanneer de drempelwaarde een bepaalde hoogte bereikt.

Detectie-circuit en digitale opnamen

Wanneer je te maken krijgt met digitale opnamen dan is het van belang dat je niet te maken krijgt met clipping, namelijk digitale oversturing. In dit geval is het afhankelijk van het detectie-circuit om dit eventueel te voorkomen.

Een audio compressor maakt namelijk voor de detectie gebruik van een zijketen-circuit. De techniek dat zorg draagt hoe dit detectie-gedeelte in zijn werk gaat kan op verschillende manieren middels een bepaalde principe ontwikkeld zijn.

Zo kan het detectie-circuit gebaseerd zijn op de traditionele VCA-techniek. Maar ook is het mogelijk dat er gebruik wordt gemaakt van technieken als optische fotocel of dat er gebruik wordt gemaakt van een buizencircuit.

Een andere techniek is de FET-techniek wat staat voor Field Effect Transistor. Nu zijn dit allemaal technieken die ieder hun werk op hun eigen manier optimaal voldoen.

Alleen wanneer het er dus om gaat dat je de beschikking dient te hebben over een techniek dat met name clipping tegen gaat, dan dien je de beschikking te hebben over detectietechniek dat is gebaseerd op het RMS- of piekniveau principe.

Het effect van dit detectiesysteem kan minder lekker klinken dan de overige technieken maar het bewerkstelligd dat je wel de clipping tegengaat bij je digitale opnamen.

Bij het gebruik van je audio compressor zijn de juiste instellingen voor de attack- en release-waarden van groot belang. Naast deze instellingen speelt ook het detectie-circuit een grote rol. Kijk dus wat voor soort geluid je precies wilt bewerken en kies op basis daarvan een compressor met de juiste detectiemethode.

Leave a Comment