De gitaar en de DI-box

Normaliter als je een gitaar direct op de mengtafel aansluit loop je tegen het probleem aan dat je last hebt van een laag signaalniveau. Als je denkt dit te kunnen oplossen door gebruik te maken van de gain-potmeter dan zal dit gedeeltelijk werken.

In dit geval wordt namelijk de ingangsgevoeligheid wel verhoogd maar daarbij ontstaat er tevens het probleem van ruis. De toename van ruis heeft gevolg dat dit de overhand krijgt op het normale signaal. En dat moet je niet hebben.

Bij teveel ruis in het aanwezige signaal krijg je het effect dat de hoge frequenties minder vertegenwoordigd zullen zijn. Wil je dit verhelpen door de hulp in te roepen van de hoge-tonen regelaar dan zal ook dit op een fiasco uitlopen. De hoeveelheid ruis zal juist nog meer toenemen. De oplossing in dit geval is de DI-box.

DI-box

Als er gesproken wordt over een DI-box of Direct Injection dan wordt daarmee bedoeld een apparaat dat de impedantie en uitgangssignaal van een geluidsbron kan omzetten zodat deze aansluit op het signaalniveau van de mengtafel.

Concreet gezegd gebeurt het volgende. Een elektrische gitaar, waaronder ook de basgitaar produceert een laag uitgangsignaal en een hoge impedantie. Indien nu de DI-box tussen de elektrische gitaar en de mengtafel wordt gezet dan zorgt de DI-box dat het lage uitgangssignaal wordt omgezet in een hoog uitgangssignaal. Tevens wordt hierbij de hoge impedantie omgezet in een lage impedantie. Door dit proces ontstaat er dus een signaalniveau dat overeenstemt met het niveau van de ingang van de mengtafel.

Een DI-box kan in verschillende gedaanten voorkomen. Zo zijn er diverse aansluitingen op te vinden zoals een ingang voor muziekinstrumenten en uitgangen die van het type gebalanceerd of ongebalanceerd kunnen zijn. In dit geval kun je de DI-box dan ook inzetten om van een mono-signaal twee signalen te maken.

Andere opties die aanwezig kunnen zijn, zijn onder andere filterschakelingen om het signaal te verzwakken (attenuation). Het is ook mogelijk brom te verwijderen middels een aardschakelaar ook wel Earth Lift genoemd.

Daarnaast bestaan er ook mogelijkheden dat je bijvoorbeeld bepaalde speaker combinaties kunt simuleren. Als de DI-box je de mogelijkheid biedt om speaker combinaties te simuleren wordt er ook wel gesproken over speaker simulator.

Actieve en passieve DI-box

De DI-box kan ook voorkomen in de uitvoering dat er geen sprake is van een interne voeding en in de uitvoering dat er juist wel sprake is van interne voeding. In het laatste geval kan de voeding van het type fantoomvoeding zijn met dus +48V.

Deze typen DI-boxen worden ook wel actieve DI-boxen genoemd en zijn vooral van belang bij toepassingen waar er sprake is van signaaloverdracht over lange afstanden. Denk hierbij maar aan live-gebruik. Een DI-box zonder eigen voeding wordt ook wel passieve DI-box genoemd.

DI-box en basgitaar

Er bestaan ook typen DI-boxen die speciaal voor de basgitaar zijn ontwikkeld. Deze DI-boxen kunnen dan beschikken over bijvoorbeeld elektronische schakelingen die het mogelijk maken om het karakter van de speaker van een gitaarversterker te simuleren. Of dat er de mogelijkheid bestaat om een ingebouwde amp simulator te gebruiken. In dit geval is dat dus een voorversterkingscircuit.

Vaak is een voorversterkingscircuit niet nodig omdat als je basgitaar over actieve elementen beschikt er al een voorversterkingscircuit aanwezig is. Maar om een gitaargeluid met nadruk te creëren is de combinatie DI-box met een voorversterkingscircuit aan te bevelen.

Een ideale toepassing van de DI-box in combinatie met een voorversterker en een speakersimulator betreft de situatie wanneer je een home-studio hebt. In deze omgeving is het vaak niet mogelijk om je gitaarversterker ten volle te benutten qua vermogen.

Overstuurde sounds

Bij het produceren van normale gitaargeluiden is met de kwaliteit van een standaard DI-box te leven. Op het moment dat je ook overstuurde sounds gaat gebruiken met een standaard DI-box dan zal algauw blijken dat dit zich weerspiegelt in het frequentiebereik. Er zal dan namelijk sprake zijn van een flinke dosis hoog dat voor muzikaal gebruik niet geschikt is.

De forse dosis hoog is te wijten aan het ontbreken van filtering en vervorming wat wel aanwezig is indien je gebruik maakt van de combinatie versterker en luidspeaker.

Loop je tegen het bovengenoemde probleem aan dan is het beter gebruik te maken van een DI-box met speaker simulator. Deze speaker simulator zorgt ervoor dat het karakter van de luidspreker met begrenzing en eindtrap wordt ingebracht.

Gitaarvoorversterker

Je zou als alternatief een gitaarvoorversterker kunnen gebruiken dat ook karakter aan het geluid meegeeft. Alleen is in dit geval het verschil met een DI-box in combinatie met speaker simulator dat de bandbreedte van de luidspreker niet wordt meegenomen. Hiervoor zijn er ook oplossingen. Vaak zijn gitaarvoorversterkers of pre-amps uitgerust met filterschakelingen om ook dit effect te verkrijgen.

De gitaarvoorversterker kun je op twee manieren aansluiten. Wanneer je deze in combinatie gebruikt met een versterker dan dien je de voorversterker aan te sluiten tussen de voor- en de eindtrap. Hier dien je er wel goed op te letten dat de speakeruitgang ook daadwerkelijk aangesloten is. Indien je dit niet doet bij gebruik met een buizenversterker dan loop je de kans dat er blijvende schade ontstaat. De tweede manier is dat je de voorversterker direct op de mengtafel aansluit.

Diverse DI-boxen

Wanneer een DI-box is uitgerust met een speaker simulator dan dient de filterschakeling er ook voor te zorgen dat het geluid ook zodanig klinkt dat deze afkomstig lijkt te zijn van een combo-versterker met de variatie van een aantal speakers.

De speaker simulator en de pre amp simulator kunnen ook vertegenwoordigd zijn in effectprocessoren. Deze toevoeging komt vanwege het feit dat je de gitaar nu vaak ook direct middels de mengtafel of door aansluiting op een geluidskaart kan opnemen. Iets wat dus handig is voor je homestudio.

Er zijn ook speaker simulators die voorzien zijn van wat men ook wel noemt een dummy load. Deze simulators met zo’n dummy load of powersoak zijn dan uitgerust met een speciale weerstand zodat deze het resultaat van een buizeneindtrap aankunnen en dan wel op vol vermogen.

De weerstand zorgt er namelijk voor dat er maar een deel van het vermogen van de versterker wordt doorgegeven. Hiermee wordt er bereikt dat de oversturing ten volle wordt benut met als groot voordeel een laag volumeniveau.

Bij het gebruik van je elektrische gitaar in combinatie met de mengtafel kan de DI-box een zeer handig hulpmiddel vormen. DI-boxen zijn er in verschillende uitvoeringen. Hierbij dien je niet te vergeten dat je voor het juiste effect in je muziek ook de juiste DI-box dient te kiezen.

Leave a Comment