Equalizer

Zonder toonregeling en gain zullen je muziekinstrumenten en zang in een mix niet lekker klinken. Het is daarom altijd een standaard gegeven dat een mengtafel over een equalizersectie beschikt waarmee je de toonregeling kunt inregelen. Op de mengtafel wordt de equalizersectie meestal met EQ aangeduid.

Naast toonregeling beschikken mengpanelen ook over een Gain-potmeter. De Gain-potmeter zorgt ervoor dat inkomende signalen verzwakt of juist versterkt worden.

Toonregelaars

De EQ-sectie op je mengtafel bevat minimaal een regeling voor de hoge tonen of wel HF wat staat voor high frequency. En een regeling voor de lage tonen of wel LF wat staat voor low frequency.

Een versterking of een verzwakking van tussen de 10 en 15dB bij een vaste frequentie kan mogelijk worden gemaakt als je equalizer van het type glijdend is. Een nadeel van dit type is het feit dat de werking vaak doorwerkt tot in het middengebied. Deze doorwerking kan dan soms als storend worden ervaren.

In het algemeen bevindt zich de centrale frequentie van de LF-regelaar bij 100Hz en dat van de HF-regelaar bij 10 kHz. Deze waarden zijn niet vaststaand ook andere combinaties zijn mogelijk.

Instelbaar frequentiegebied

Zoals eerder gezegd kan het glijdend type voor een minder aangename klank zorgen. Om dit te vermijden zou een breder gebied tussen de lage tonen en de hoge tonen een oplossing zijn. Je zou dan kunnen denken aan bijvoorbeeld een centrale frequentie voor de lage tonen bij 80 Hz en voor de hoge tonen bij 12kHz.

Een instelbaar frequentiegebied is meestal aanwezig bij de middentonen-regelaar. Het frequentiegebied ligt dan bijvoorbeeld tussen de 250 en 7.5kHz. Het is ook mogelijk dat de middentonen-regelaar over een vaste frequentie beschikt bij bijvoorbeeld 2.5 kHz.

De ideale situatie bestaat er als er sprake is van een overlappende L-MID toonregelaar die een gebied tussen de 50-1.5kHz bestrijkt en een H-MID toonregelaar die een gebied tussen de 500 en 15kHz bestrijkt.

Frequentiegebied begrippen

Als het om beïnvloeding van het frequentiegebied gaat bij een mengtafel dan kun je hierin drie begrippen onderscheiden. Je hebt de amplitude of wel het volume, dit wordt uitgedrukt in dB. Dan heb je de toonhoogte, dit wordt uitgedrukt in frequentie of wel Hz. En als laatst heb je de Q-factor waarmee de bandbreedte van het frequentiegebied kan worden ingesteld.

De Q is meestal niet te vinden op de standaardtypen mengpanelen. Het is meer weggelegd voor de wat duurdere modellen.

Sweep-regelaar

Wanneer je geluid bewerkt dan is het van belang dat je bij elke bewerking van het geluid de muzikale eigenschappen behouden blijven. Om dit te bewerkstelligen dien je over alle frequentiegebieden die instelbaar zijn een gelijke bandbreedte aan te houden. De sweep-regelaar met een constante Q-factor zorgt ervoor dat je deze eigenschappen behoudt.

Wanneer er desondanks toch sprake is van storende pieken dan ontstaat dit vanwege het feit dat de bandbreedte te smal is. Het gevolg hiervan is dat je sound niet natuurlijk klinkt. Om deze storende pieken te elimineren dien je gebruik te maken van de notch-filter.

Storend geluid

De oorzaak van ruis kan voor een deel ook liggen aan je EQ. Sommige mengpanelen bieden je de mogelijkheid de actieve toonregeling handmatig te beïnvloeden middels een EQ-aan/uit schakelaar. Deze schakelaar zorgt er dus voor dat je signaal niet worden bewerkt door de elektronica dat zorgt voor de EQ-regeling.

Als je last hebt van storend geluid dat wordt veroorzaakt door de microfoonstandaard dan kan dit meestal worden geëlimineerd door het toepassen van een low cut-filter. Deze zorgt ervoor dat de storende geluiden die zich in het lage frequentie gebied bevinden worden weg gefilterd.

Dit soort filters doen hun werk meestal vanaf een gegeven frequentie, bijvoorbeeld 75 of 100Hz. Daarbij is er sprake van een filterwaarde dat een steile daling ondergaat dat kan liggen tussen de 15 dB en 24 dB per octaaf.

Rumble

Geluid kun je onder de 50Hz bijna niet meer waarnemen. Wat er dan wordt waargenomen is de brom van de netspanning. Indien dit vertaald wordt naar een microfoon dan zal deze naar wat met in het spraakgebruik ook wel noemt, alleen nog maar rumble opnemen.

Lage tonen kun je dus bij een bepaalde frequentie eigenlijk niet meer waarnemen. In dat geval eindigt je waarneming in een fysiek gevoel. Deze ultra lage frequenties kunnen er wel voor zorgen dat er harmonische vervorming ontstaat.

Het volgende gebeurt er namelijk, de ultra lage frequenties vermengen zich met de frequenties binnen het audiospectrum. Deze vermenging zorgt dan voor de harmonische vervorming.

In dit soort situaties kun je door gebruik te maken van een low pass of een high cut-filter de vermenging van de ultra lage frequenties tegengaan.

Parametrische toonregeling

In sommige gevallen kan er sprake zijn van het feit dat je EQ van het mengpaneel niet toereikend is om bepaalde signalen te kunnen bewerken. In dit geval biedt de parametrische toonregeling de uitkomst.

De parametrische toonregeling wordt dan verzorgd middels een extern apparaat. Dit extern apparaat kun je dan direct aansluiten op de insertiepunten of in serie geschakeld toepassen.

Digitale mengtafel

Wanneer je gebruik maakt van een digitale mengtafel dan kan het voorkomen dat de waarden niet traploos instelbaar zijn. In dit geval zijn de waarden stapsgewijs instelbaar. Indien je dus een frequentie van exact 4kHz wil gaan instellen dan zou de in te stellen waarde op een digitale mengtafel bij 3996 of 4008 Hz liggen.

Sommige modellen digitale mengtafels maken het je mogelijk om gebruikerswaarden te accepteren. Als gebruiker kun je dan je favoriete frequentie invoeren en daarmee verder werken. In de praktijk hebben deze stapsgewijze waarden meestal geen merkbare invloed en biedt de aanwezige EQ je dus voldoende nauwkeurigheid.

Gain/Versterking

Een microfoonsignaal beschikt over een hogere gevoeligheid dan een instrument-signaal. Bij een instrument-signaal varieert de gevoeligheid tussen de -40dB en -10dB terwijl de gevoeligheid van een microfoonsignaal zich bevindt tussen de -60dB tot +10dB.

Wanneer je een microfoon of een instrument aansluit op een mengtafel dan kan er met behulp van de Gain-potmeter het signaal verzwakt of versterkt worden. De Gain-potmeter wordt ook wel de Trim-potmeter genoemd. Sommige mengtafels zijn ook uitgerust met een pad-knop. De pad-functie kan gebruikt worden om je inkomende signaal met -20dB te verzwakken.

Bij het gebruik van je mengtafel is het van belang om een maximale uitsturing te kunnen realiseren zonder dat er sprake is van oversturing. Om dit probleem van oversturing te voorkomen zijn de kanalen van mengtafels vaak voorzien van een LED-lampje. LED staat voor light emitting diode.

Wanneer er nu sprake is van oversturing zal deze LED gaan branden. Het oversturen staat ook wel bekend als clipping en als eenmaal de LED-indicator brand dan wordt dat ook wel overload genoemd. Oversturing kan ontstaan als bijvoorbeeld de EQ zwaar wordt gewijzigd. Dit staat ook wel bekend als boosting.

Ook voor je monitor-mix kan er een Gain-potmeter aanwezig zijn. Deze Gain-knop zorgt ervoor dat de signalen die binnen komen via de return zoals instrumenten met een lijnuitgang of een meersporen-recorder binnen de aangename waarden blijven.

Wanneer je in een situatie gebruik maakt van meerdere microfoons die dicht bij elkaar staan dan is de kans groot dat er faseverschuivingen kunnen optreden. Voor dit soort situaties beschikken sommige mengpanelen over een phase reverse schakelaar of wel Rev. De Rev knop zorgt er dan voor dat het gekleurd en dun geluid wordt verholpen.

Voor het creëren van een goede sound kun je als mengpaneel gebruiker niet om de functies toonregeling en gain heen. Het is daarom ten zeerste aan te raden je de werking van deze functies goed eigen te maken alvorens je serieus aan de slag gaat met je muziekproductie.

Leave a Comment