Geluidssignalen en het mengpaneel

Wanneer je gebruik maakt van randapparatuur dan zal je vaak het signaal zelf op desbetreffend apparaat afregelen. Afhankelijk van het merk kan de clipping of oversturing aangeduid worden middels een VU-meter of een LED die rood gaat oplichten bij de oversturing of van groen naar rood springt.

Een eenmaal terugontvangen signaal van een randapparaat via de Aux-returns kun je door gebruik te maken van de Solo-functie uitsturen op 0 dB. Op de VU-meter wordt dit dan aangeven met 0 VU. Het terugontvangen signaal wordt op je mengtafel dan ook weer behandeld als een gewoon signaal of Unity Gain.

Niveau uitsturing

Het is altijd belangrijk te letten op het niveau van je uitsturing. Indien dit te hoog staat zal dit algauw leiden tot ruis en vervorming.

Wordt er gewerkt met de Auxillary potmeters dan is de instelbare waarde hiervan traploos en loopt het bereik van nul tot tien. Hierbij kan stand 7 als optimale waarde worden gehanteerd.

Wanneer je waarden gaat instellen die hoger zijn dan de aanbevolen waarde van zeven dan kan het gevolg hiervan zijn dat de elektronische componenten overbelast gaan raken. Maar dit kan afhankelijk van de prijs/kwaliteit verhouding per mengtafel verschillen.

Unity gain

Bij roterende faders worden de waarden meestal weergegeven in dB’s. Per mengtafel kan het verschillen maar vaak loopt de dB-schaal van min oneindig naar bijvoorbeeld +10 dB of + 15 dB. Waarbij als Unity gain wordt gehanteerd 0dB, wat inhoudt dat de sterkte van je uitkomende signaal gelijk is aan de sterkte van je inkomende signaal.

Wanneer er sprake is van een Unity Gain dan houdt dat dus in dat je signalen zodanig zijn ingeregeld dat er sprake is van een goed afgestemde signaal/ruisverhouding. Tevens is er ook sprake van een goed afgestemd signaalniveau.

Direct-recording

Wanneer zich de situatie voordoet dat er geen split- of in line-concept aanwezig is dan kan je gebruik maken van direct-recording als een alternatieve methode. Het voordeel van deze methode is dat je een schoon signaal verkrijgt. Er ontstaat namelijk een minimum aan verlies van het originele signaal.

Het bewerkstelligen van direct recording geschiedt middels het gebruik van een channel strip of een voice processor afhankelijk van je gebruikte signaalbron.

Bij direct recording volgt je signaal niet de route van de toonregeling van de mengtafel. Hierdoor is het dus niet mogelijk om gebruik te maken van toonregeling. Meestal gebruik je in deze situatie de toonregeling pas in de mix.

In het uiterst noodzakelijke geval kun je wel gebruik maken van toonregeling bijvoorbeeld voor frequenties van geluidsbronnen die altijd zorgen voor problemen.

Wanneer het signaal eenmaal opgenomen is dan zal deze weer worden teruggestuurd door het opnameapparaat en via de line-ingang je mengtafel bereiken. Het toepassen van eventuele EQ en effecten komen dan pas tevoorschijn in de eindmix.

Monitormix geluidsbewerking

Indien je als muzikant dit wenst kan er wel tussentijds bij de monitormix gebruik worden gemaakt van de diverse geluidsbewerkingen.

Direct recording techniek wordt vaak gebruikt in situaties waarbij sprake is van akoestische spel dat in stereo of per spoor opgenomen dient te worden.

EQ

Een belangrijk aspect bij het gebruik maken van EQ is het feit dat deze ook muzikaal moeten klinken. Daarbij dient de EQ ook flexibel ingesteld te kunnen worden.

In de wereld van mengtafels wordt er vaak een onderscheidt gemaakt tussen de Britse en Amerikaanse sound. De EQ van de Britse mengtafels zorgt ervoor dat je mix warm en als een geheel overkomt. De zogenoemde British EQ.

De Amerikaanse tafels hebben juist vaak de eigenschap dat deze gedetailleerder, pittiger en transparanter klinken. Daarnaast speelt uiteraard ook smaak en eigen voorkeur een grote rol.

Afhankelijk van de prijs kan EQ van zeer diverse kwaliteit zijn op mengtafels en dan geldt dat voor zowel analoge als digitale tafels. Vaak is een minder goede EQ op je mengtafel op te vangen door gebruik te maken van een aparte parametrische equalizer. Een andere mogelijkheid is dat je kiest voor een kanaalstrip voorzien van EQ en compressie.

Mengtafel en mix

Uiteindelijk is voor je mix de mengtafel een onmisbaar apparaat. De mengtafel zorgt ervoor dat er een evenwichtige balans wordt gecreëerd tussen al de gebruikte geluidsbronnen. Hierdoor komt er een productie tot stand dat helder, duidelijk en evenwichtig klinkt.

Bedieningsgemak speelt een grote rol bij de aanschaf van een mengtafel. Kijk daarom altijd goed of de functies waar je vaak gebruikt van maakt ook wel allemaal binnen handbereik liggen.

Keuze mengtafel

Andere belangrijke praktische punten die je in oogschouw kunt nemen zijn onder anderen:

Het aantal aansluitingen. Kijk hoe je huidige setup er nu uitziet. Houd ook rekening met eventuele toekomstige uitbreidingen in je setup en stem dit af op de mengtafel naar keuze

Routing. Hoe staat het met de routing? Is hierin een grote mate van flexibiliteit in weggelegd. Heb je een complexe routing setup nodig?

Voeding. En dan gaat het om de mate van geluidsproductie. Produceert de interne of externe voeding van de mengtafel een hoge mate van zoem of brom?

Als de mengtafel in een thuissituatie gebruikt gaat worden is het van belang dat de voeding niet voor overmatige geluidsstoring zorgt. Kijk of de voeding zich in een geïsoleerde omgeving bevindt of is ingebouwd.

Controle. Controleer bij je nieuw aangeschafte mengtafel altijd direct of alle knoppen en schakelaars soepel fungeren.

Solide. Voordat je tot aankoop overgaat controleer of alle bedieningsorganen solide aanvoelen. Let op de faders dat deze het geluidsniveau geleidelijk doen toe- en afnemen en niet dat er plotselinge gradaties in waar te nemen zijn.

Uitbreidingsmogelijkheden. Over wat voor uitbreidingsmogelijkheden beschikt de mixer. Kan er bijvoorbeeld nog een aparte mixer op worden aangesloten of kunnen er extra kanaalmodules in kwijt of daarmee uitgebreid worden.

Meterbrug. Is het mogelijk een aparte meterbrug toe te voegen? Hiermee is het dan mogelijk om je opnameniveau van elke hoofdkanaal apart te controleren.

Faders. Beschikt de mengtafel over geautomatiseerde faders of bestaat er de mogelijkheid tot uitbreiding hiervan middels hardware. Kan er geautomatiseerd worden door middel van het versturen en ontvangen van MIDI-boodschappen.

De mengtafel is een onmisbaar apparaat binnen je sound-setup. Kies daarom niet lukraak voor een bepaald model. Bekijk eerst je sound-setup en stem daarna je mengtafel daar op af.

Leave a Comment