Gitaar en klank

Een gitaar is een zeer gevoelig instrument. In die zin, elke aanslag kan zorg dragen voor een onvoorspelbare klank. De bouw, het gebruikte hout en de overige materialen stellen de muzikant in staat zeer diverse en unieke klanken te produceren.

Gitaarklank

De klank dat door een gitaar wordt geproduceerd is afhankelijk van de manier van je aanslag en de snaren. Aan de andere kant spelen ook het gebruikte houtsoort, elementen, manier van bevestiging en de stemschroeven een grote rol.

De grootste invloed op de voorgebrachte klank wordt veroorzaakt door de manier waarop een snaar wordt aangeslagen en het dynamiek wat hiermee gepaard gaat. Deze twee oorzaken zorgen er ook voor dat er harmonische boventonen ontstaan.

Daarnaast is de versterker die er gebruikt wordt ook verantwoordelijk voor een bepaalde sound. Een buizenversterker bijvoorbeeld zorgt voor nog meer boventonen.

Aanslagmethoden

Dan dien je ook niet te vergeten de gebruikte aanslagmethoden. Je kunt dan denken aan het gebruik van plectra, vingertoppen, nagels en metalen fingerpicks. Ook het gebruikte soort plectrum kan de klankkleur dusdanig veranderen. Met name het gebruikte materiaal en dikte van het plectrum zijn debet aan het ontwikkelen van een unieke klank.

Gebruik je bijvoorbeeld een slaggitaar dan dien je voor een typische heldere klank een dunne plectrum te gebruiken. Wil je een solopartij ten gehore brengen waarbij een volle warme klank van belang is dan kan hier een dikke plectrum extra bijdragen aan dit effect.

Zoals eerder gezegd spelen manier van gitaarspel en positie van de aanslag een rol bij het neerzetten van een bepaalde klank. Wil je een metal-achtig geluid dan zal dit effect met name worden veroorzaakt indien je de aanslag bij de brug doet.

Prefereer je meer een warm geluid dat zal een aanslag bij de hals beter werken. Ook het spelen van een bepaalde toonhoogte op de verschillende snaren zal ervoor zorgen dat de klank anders gaat klinken.

Vervorming

Wanneer je gaat voor een buizensound dan dien je zorg te dragen voor het oversturen van de gitaarversterker. Deze gitaarversterker dient dan wel voorzien te zijn van elektronenbuizen. Het oversturen verkrijg je door de GAIN-knop flink open te draaien op de versterker of eindtrap.

Als de gitaarversterker te uitbundig wordt overstuurd dan zal je geen praktisch bruikbare sound krijgen. Los van een zeer hoog volume waar je eigenlijk ook niets aan hebt. Dit effect zal vaak het geval zijn wanneer je gebruik maakt van een transitorversterker.

Ook dien je rekening te houden met het feit dat indien je zeer veel vervorming gebruikt dit een nadelig effect heeft op het signaal. Door de extreme oversturing komt het signaal zelf minder duidelijk naar voren. Het effect hiervan is dat je speeldynamiek verloren gaat.

Boventonen

Een ander gevolg van vervorming is dat er boventonen aanwezig zijn die er eigenlijk helemaal niet in thuishoren. Deze enorme hoeveelheid boventonen zorgen er dan weer voor dat het geluid van zeer lage kwaliteit is.

In dit soort situaties is het handiger om gebruik te maken van headroom. In dit geval wordt de versterker zodanig gebruikt dat er sprake is van flinke oversturing maar waarbij tegelijkertijd minder compressie aanwezig is. Op die manier is er toch een bruikbaar vervormd gitaar geluid aanwezig.

Een buizenversterker zal ook veel meer oversturen als het volume van de gitaar flink openstaat waardoor het gitaarsignaal wordt voorzien van een volle output. Het oversturen van de buizenversterker zorgt er weer voor dat het geluid wordt gecomprimeerd.

Sustain

Kenmerkend bij het gebruik van een gitaar is het flink laten doorklinken van het geluid wat ook wel sustain wordt genoemd. Het aanhouden van sustain is afhankelijk van een aantal factoren.

Zo zal uiteraard speeltechniek een rol spelen maar ook de bouw van de gitaar zelf en de spanning die er op de hals zit.

Feedback

Een probleem wat kan ontstaan bij het bespelen van een gitaar is dat je last kunt krijgen van feedback wat ook wel bekend staat als rondzingen.
Dit wordt veroorzaakt door een versterker dat te luid staat ingesteld waarbij ook een hoge dosis oversturing aanwezig is.

Wat er hier eigenlijk gebeurt is dat er een soort teruggave van het signaal ontstaat dat uit de versterker komt en weer zijn weg vindt naar de elementen en de snaren. Het gevolg is een typische fluittoon met verhoudingsgewijs flink wat boventonen.

Desondanks kun je met een juiste timing en inbreng een zeer gevoelig instrumentaal stuk met feedback ten uitvoer brengen.

Opnemen gitaarversterker

Bij het geluid van de elektrische gitaar kun je twee uiterste delen onderscheiden. Een deel bestaat uit het pure gitaargeluid, dus waar er geen invloeden op aanwezig zijn en het andere deel betreft het overstuurde deel. Tussen deze twee delen bevindt zich dan weer een arsenaal afgeleide geluiden.

Wanneer je bij een opname vindt dat je karakteristieke gitaargeluid niet valt waar te nemen op de cd of ander opnamemedium dan ligt dit vaak aan de luisterafstand.

Normaal wordt je luisterafstand beïnvloed door het geluid van de versterker en de akoestiek van de ruimte. Wanneer er een opname plaatsvindt dan bevindt de microfoon zich op enkele centimeters afstand van de speaker van je gitaarversterker. In dit geval registreert de microfoon een direct geluid.

Om onder dit probleem vandaan te komen kun je het best in dit soort situaties gebruik maken van een ambient microfoon. Door het gebruik van deze mic ben je dan als gitarist in staat om je gitaarspel met karakter op de CD te neer te zetten .

Microfoons en gitaar

Als je aan de slag gaat om een gitaarversterker op te nemen dan is het een goede keus om gebruik te maken van een dynamische microfoon.
De keus voor een dynamische microfoon is vanwege het feit dat deze microfoon een hoge belasting aankan. Dit wordt ook wel uitgedrukt met de SPL-waarde.

Daarnaast is het ook zo dat er sprake is van laag dat lichtelijk wordt benadrukt, ook wel het proximy-effect genoemd. En als laatst komt hierbij ook nog als positieve eigenschap bij kijken dat er een versterking plaatsvindt van het middengebied dat zeer gunstig naar voren komt bij gebruik van een gitaarversterker.

Indien de gitaarversterker gevoelig is om meer dan normaal ruis te produceren dan komt de mindere gevoeligheid van de dynamische microfoon (wat in dit geval dus laag is) voor de hoge frequenties goed van pas. De ruis dat zich hier bevindt wordt dan effectief verlaagd.

Om voor een juiste opname te zorgen van je gitaarspel is het nodig te begrijpen wat je gitaar allemaal aan klanken kan produceren. Heb je dit eenmaal door dan kun je het karakter op de juiste manier benutten.

Leave a Comment