Hulp inroepen van een dynamische processor-layout-test

insert effects

Hulp inroepen van een dynamische processor

Dynamische processors behoren tot de categorie insert effects. Dit houdt in dat je zo’n processor toevoegt aan een bepaalde track. Op deze wijze maakt de processor onderdeel uit van het geheel en daarmee bereik je het volgende. Het effect zal namelijk het gehele signaal van de track beïnvloeden.

Hardwarematige- als softwarematige dynamische processors

Een dynamische processor kun je tegenkomen in zowel een hardwarematige- als softwarematige variant. Indien er sprake is van een softwarematige vorm, dan zal deze vaak als plug-in hangen in je favoriete software programma. Standalone gebruik van de plugin is soms ook mogelijk.

Als je in het algemeen naar de audiocompressor kijkt, dan is het de taak van een compressor het simpelweg in goede banen leiden van de dynamiek van een signaal.

Deze dynamiek heeft eigenlijk betrekking op twee aspecten.

Namelijk hoe luid een bepaald signaal klinkt. Hier kan de compressor dienst door een bepaalde limiet qua luidheid vast te stellen.

Of de compressor kan worden ingeschakeld om het verschil tussen de hoogste en laagste signalen te verkleinen.

Inzet compressors

Vaak worden compressors ingezet om bepaalde eigenschappen van een signaal extra te benadrukken. In dit geval kun je denken aan het geval dat je een compressor gebruikt om de transienten van een signaal in stand te houden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien je een drumstelonderdeel aanslaat.

Het geluid van een drumonderdeel bezit een snelle attack en als je niet oppast, kan dit gedeelte van het drumgeluid de versterker of voorversterker overbelasten wat  ten nadele komt aan het algehele geluid.

Bewegelijke zanger

Een andere manier waar je de compressor voor kunt gebruiken is in het geval je bijvoorbeeld te maken hebt met een zanger die zeer bewegelijk is qua zangniveau.

Doordat deze zanger zeer druk bezig is, zal het gevolg hiervan zijn dat zijn of haar stem dan wel te luid of dan weer te zacht klinkt. Een compressor kan er in dit geval dan voor zorgen dat er een evenwichtig signaal ontstaat.

je sound in balans

Mastering

De compressor kan er ook voor zorgen dat indien je eindelijk in het mastering gedeelte van je song zit, de compressor in dat geval er nog even voor zorgt dat er een algehele evenwichtige sound naar voren komt.

In dit geval voeg je dus compressie toe aan de gehele song zodat de zachtere passages beter in de mix naar voren komen waardoor het totale geluid van je song op een aangename hoogte wordt vastgezet.

Lees verder over de audio compressor

Leave a Comment