Hulp inroepen van een dynamische processor

Dynamische processors behoren tot de categorie insert effects. Dit houdt in dat je zo’n processor toevoegt aan een bepaalde track zodat dit daar een onderdeel van wordt en dan in dien zin dat het effect het gehele signaal van de track zal beïnvloeden.

Een dynamische processor kun je tegenkomen in zowel hardwarematige- als softwarematige-vorm. Indien er sprake is van een softwarematige variant dan zal deze vaak als plug-in hangen in je favoriete software programma. Standalone gebruik is soms ook mogelijk.

Als je naar de compressor kijkt dan is het de taak van een compressor het simpelweg in goede banen leiden van de dynamiek van een signaal. Deze dynamiek heeft eigenlijk betrekking op twee aspecten namelijk hoe luid een bepaald signaal klinkt, hier kan de compressor dan dienst door een bepaalde limiet qua luidheid vast te stellen. Of de compressor kan ook worden ingeschakeld om het verschil tussen de hoogste en laagste signalen te verkleinen.

Inzet compressors

Vaak worden compressors ingezet om bepaalde eigenschappen van een signaal extra te benadrukken. In dit geval kun je dan denken aan het geval dat je een compressor gebruikt om de transienten van een signaal in stand te houden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien je een drumonderdeel aanslaat. Het geluid van een drumonderdeel bezit een snelle attack en als je niet oppast, kan dit gedeelte van het drumgeluid de versterker of voorversterker overbelasten wat dus ten nadele komt aan het algehele geluid.

Een andere manier waar je de compressor voor kunt gebruiken is in het geval je bijvoorbeeld te maken hebt met een zanger die zeer bewegelijk is qua zangniveau. Doordat deze zanger zeer druk bezig is, zal het gevolg hiervan zijn dat zijn of haar stem dan wel te luid of dan weer te zacht klinkt. Een compressor kan er in dit geval dan voor zorgen dat er een evenwichtig signaal ontstaat.

Mastering

De compressor kan er ook voor zorgen dat indien je eindelijk in het mastering gedeelte van je song zit, de compressor in dat geval er nog even voor zorgt dat er een algehele evenwichtige sound naar voren komt. In dit geval voeg je dus compressie toe aan de gehele song zodat de zachtere passages beter in de mix naar voren komen waardoor het totale geluid van je song op een aangename hoogte wordt vastgezet.

Leave a Comment