Muzikant en auteursrechten

Als muzikant zijnde heb je ook enige geruststelling dat indien je succesvol bent als artiest je ook enig inkomensbescherming kunt genieten door middel van royalty’s. Op grond van de auteurswet is het zo dat zeventig jaar na overlijden je rechten op je muziek verzekerd blijven. Na die periode gaat dit over naar de nabestaanden.

Auteursrecht organisatie

De organisatie die zich hiermee binnen Nederland bezighoudt is de Buma wat staat voor Bureau voor Muziek Auteursrecht. Deze organisatie opereert dus voor jou als artiest op basis van de Auteurswet en zorgt ervoor dat je financiële belangen worden behartigd.

Normaliter is het zo dat van de opbrengsten een derde deel naar Buma gaat en het overige wordt verdeeld tussen de componist en tekstschrijver. Vaak ben jij als muzikant beide dus dan ontvang je 2/3 deel.

Organisatie rechten reproductie

Zoek jij je rechten wat betreft de reproductie van je muziek op geluidsdragers zoals CD en DVD dan worden deze rechten behartigd door STEMRA. In principe is het zo dat je voor privégebruik gewoon een kopie mag maken en afspelen zonder dat er daartegenover kosten verbonden zijn.

In het geval je dit gaat doen met het oogmerk om het aan derde te verkopen dan maak je inbreuk op het recht van de artiest en dan zal je onder andere problemen krijgen met STEMRA.

Desondanks wordt voor het in privé kopiëren toch enige mate van vergoeding door de gebruiker betaald. Op basis van de thuis-kopie heffing ligt er bovenop de aanschafprijs van geluidsdragers zoals een CD of een DVD een bepaald bedrag dat de consument verschuldigd is op basis van het doen gelden van dit recht. Of de thuis-kopie heffing blijft bestaan is momenteel een vraag (2012).

Bij professioneel vermenigvuldigen van geluidsdragers kan het zo zijn dat dit recht geen gelding heeft. Ga je dit groot aanpakken dan dien je ook toestemming te vragen aan STEMRA.

Gezamenlijk lid

Je kunt overwegen om van de BUMA-STEMRA gezamenlijk lid te worden indien je gebruik maakt van officiële kanalen om je muziek onder het publiek te brengen. Ook is dit van belang indien jij je muziek over de grens heen te koop gaat aanbieden. Hier kan de BUMA-STEMRA dan ook ervoor zorg dragen dat het financiële gedeelte goed verloopt.

Bescherming muziek in het openbaar

Naast de BUMA-STEMRA heb je ook de SENA. SENA staat voor Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten.
Waar het bij BUMA-STEMRA gaat om de belangen van de componist en muziekuitgever gaat het bij SENA om bedrijven of organisaties die jou muziek in het openbaar draaien. Gebeurt dit, dan heb jij als maker van het product ook recht op een vergoeding indien er op commerciële wijze gebruik van wordt gemaakt.

Natuurlijk moet je als artiest zijnde wel kunnen bewijzen dat jij de rechtmatige incasseerder bent van de vergoedingen. Je kunt dan denken aan het laten zien van contracten. Of bewijzen van het gebruik van een opnamestudio of andere professionals.

Ook de SENA dient voor de moeite betaald te worden. Je bent dan ook een deel aan administratiekosten over de ontvangen vergoeding schuldig aan SENA zelf. In dit geval ontvang jij als muzikant een deel en ook de producent ontvangt een deel. Vaak zal dit vijftig om vijftig procent bedragen.

Auteursrechten claimen

Als je als muzikant de professionele kant op gaat is het van belang dat jij je auteursrechten claimt. Natuurlijk weerhoudt je niets om dit ook te doen indien je hobbymatig bezig bent. Maar vaak zal het gaan om de registratie van je muziek indien je bezig bent als professional.

Het vastleggen van je auteursrecht heeft niets te maken met je lid maken van de BUMA-STEMRA. Van belang bij deze registratie is dat je muzikale werk een precieze omschrijving is van je compositie. Om hier extra bewijs voor te doen gelden kun je overwegen om je gehele muziekproductie in notenschrift uit te printen inclusief songteksten en daarmee de registratie in orde te maken.

Voor de registratie heb je in principe twee opties. Je kunt gebruik maken van een notaris, het nadeel hiervan is dat dit een flink beslag op je portemonnee kan leggen. Een goedkopere manier is dat je stapt naar de Belastingdienst afdeling Registratie en Successie en daar je werk tegen een kleine vergoeding laat voorzien van een stempel.

Dit bewijs zal je als professionele muzikant sowieso straks nodig hebben indien je in zee gaat met bijvoorbeeld een platenlabel. Los hiervan, voor jezelf een bewijs hebben dat jij de originele componist bent zal je sterker doen staan mocht je ooit een geval tegenkomen waar er sprake is van ongeoorloofd gebruik van je werk.

Naam van je band

Je kunt ook overwegen om de naam van je band te registeren inclusief het logo. De registratie geschiedt via het Benelux Merkenbureau. Dit gaat tegen betaling maar dan ben je er wel van verzekerd dat indien je straks succesvol bent niet iemand anders met je naam en logo er aan de haal gaat en daar zijn voordeel mee zal doen.

Je muziekproductie commercieel exploiteren is iets waar je als professionele muzikant graag naar uitkijkt. Vergeet echter bij deze stap niet ruim van te voren jouw juridische zaken goed te regelen om zo verzekerd te zijn van een royale toekomst.

Leave a Comment