img1-2592x1800

Professionele microfoon en praktische inzet

Bij het gebruik van professionele microfoons heb je de keuze uit twee soorten typen.

Je hebt de dynamische microfoon en de condensatormicrofoon.

Elk van deze microfoontypen hebben zo hun eigen specifieke eigenschappen voor de juiste inzet.

Naast deze eigenschappen zijn er ook effecten aanwezig van buitenaf waar er ook mee omgegaan dient te worden. Denk maar bijvoorbeeld aan lagere frequenties.

Rumble-effecten microfoon

De laag-af filter staat ook wel bekend als de bass roll off-filter.

Niet alle professionele microfoons zijn hiermee uitgerust. Deze filter zorgt ervoor dat de lagere frequenties uit het signaal worden verwijderd.

Heb je last van geluiden in het laag die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door machines of verkeer dan is dit type filter hiervoor goed in te zetten.

Dit soort type geluiden worden ook wel rumble-effecten genoemd.

Mocht je de beschikking hebben over een microfoon zonder laag-af filter maak dan gebruik van de high-pass filter van de voorversterker of de mixer om het laag te elimineren.

Een andere optie is het gebruik maken van een 110 Hz LF-toon-regelaar die het mogelijk maakt dB’s te filteren.

Je hebt ook de optie om te wachten tot de eindmix waar de samenstelling met andere signalen tot stand komt.

Je dient er namelijk rekening mee te houden dat een eenmaal bewerkt signaal die naar later blijkt niet voldoet aan de standaarden, helaas niet meer naar de originele staat kan worden teruggebracht.

In dat geval zal je dus al het harde en tijdrovende werk opnieuw moeten doen.

Rumble-effecten microfoon

Faseverschillen bij professionele microfoons

Om faseverschuivingen te kunnen waarnemen kun je het volgende doen.

Zoek een geluidsbron op, plaats een microfoon op redelijk afstand hiervan en beluister het inkomende signaal middels een gesloten hoofdtelefoon.

Plaats daarna een identieke microfoon in de nabijheid van de eerste microfoon. Als deze tweede microfoon nu telkens ten opzichte van microfoon 1 en de geluidsbron wordt verplaatst, dan zullen er waarneembare veranderingen hoorbaar zijn in het geluidssignaal.

Klinkt het signaal wat afkomstig is van beide microfoons minder sterk ofwel zwak dan is dat een teken dat beide microfoons voor een deel uit fase staan ten opzichte van het inkomende signaal.

Wanneer fasen samenvallen dan zal dat als effect hebben dat het geluidsvolume juist zal toenemen.

Het samenvallen van fasen zorgt er namelijk voor dat het samengevoegde signaal van de microfoons nog meer wordt versterkt.

Het gebruik van faseverschillen kan je ook handig inzetten als het gaat om het opnemen van instrumenten die hevige signaalpieken teweegbrengen.

De oplossing is dan om aan je microfoon configuratie nog een extra identieke microfoon toe te voegen die uit fase staat. Door deze toepassing zullen de hevige signaalpieken worden gedempt.

Wanneer je in dit soort situaties bezig bent met testen en je maakt daarbij gebruik van een koptelefoon, dan is het belangrijk rekening te houden met het verschil in geluidsniveau. Tref hiervoor dus tijdig voorzorgsmaatregelen.